Základní informace

Společnost ExPS s.r.o. je moderní, flexibilní inženýrskou firmou, založenou bez účasti zahraničního kapitálu. Firma byla založena s cílem stát vždy po boku našich zákazníků a být jim spolehlivým partnerem při řešení jakkoli složitého úkolu. Poskytujeme vysoce kvalifikované služby v oblastech poradenství, inženýrské výstavby, průmyslové automatizace a zpracování dat, a to zejména v oboru chemických, potravinářských a biotechnologických procesů.

Naší filosofií je na základě pragmatického přístupu poskytovat především jednoduchá a robustní řešení, vycházející z našich zkušeností, důsledné analýzy problému a efektivní komunikace se zákazníky. Každému projektu, od základní studie po rozsáhlé aplikace řídicích systémů nebo sofistikované systémy pro analýzu a zpracování dat, je u nás kladena patřičná důležitost a zaručen individuální přístup k řešení zakázky. Věříme, že náš přístup plně respektující veškerá specifika jednotlivých zákazníků podporuje jejich technicko-obchodní aktivity a stává se pevnou součástí jejich podnikatelských plánů.

Součástí našeho pokrokového moderního přístupu a jasně definované dlouhodobé firemní strategie je i spolupráce se středními odbornými a vysokými školami. Participujeme na výuce studentů formou odborných přednášek a praxí, nechybí ani zadání a vedení absolventských prací. Paralelně s výukou spolupracujeme s výzkumnými skupinami na řešení kvalifikovaných úloh v oblasti analýzy dat a řízení chemických a biotechnologických procesů.

Pokud se chcete blíže seznámit s našimi produkty a službami, nebo chcete projednat vaše specifické problémy, plány vize či projekty, prosím, neváhejte nás kontaktovat.

Novinky

4.1.2019 - Novoroční přání

Přejeme našim stávajícím i budoucím obchodním přátelům do nového roku pevné zdraví a mnoho soukromých i pracovních úspěchů! Uplynulý rok byl ve znamení velkého pracovního nasazení snad ve všech odvětvích průmyslu. Punc "Dobrého roku" tak může narušit snad jen kontinuálně se zhoršující situace na trhu práce. Abychom vyšli vstříc požadavkům našich zákazníků, rozhodli jsme se investovat i do rozvoje automatizačního odvětví, které naše společnost doposud upozadňovala, a to Robotizace. Vybraní kolegové absolvovali odborné školení na projektování a programování robotů a následně se již zapojili v průběhu roku do plnění dílčích úloh v této oblasti. Věříme, že toto rozšíření našich kompetencí bude pro Vás, naše zákazníky, motivujícím přínosem. Jsme tak připraveni Vám i v oblasti robotizace poskytnout špičkové služby, na které jste zvyklí!

3.1.2018 - Novoroční přání

Přejeme našim stávajícím i budoucím obchodním přátelům do nového roku jen to nejlepší! A co od nás můžete v tomto roce očekávat? Krom poctivé práce v oblasti klasické automatizace bychom v roce 2018 rádi posílili naše aktivity na poli OPC UA. Z vývoje poptávek se zdá konečně nadešel správný čas migrovat z OPC Classic na OPC UA. A náš tým je na to připraven! Teoretické i praktické zkušenosti, referenční projekty, profesionální školení. To vše Vám můžeme nabídnout a podpořit tak Vaše snahy o lepší zpracování a využití dat, ať již v rámci iniciativ Industry 4.0, OEE/DTM, Prediktivní údržby, Cloud based solutions apod.

30.6.2017 - Centrum Výzkumu Řež

Úspěšně jsme zakončili významné projekty pro Centrum Výzkumu Řež s.r.o., které svým charakterem bezesporu spadají do kategorie Hi-Tech & Innovations. Projekty zahrnují 3 komplexní dodávky zcela unikátních experimentálních technologických zařízení, které mají ve světě jen stěží obdoby. Mezi další instalace patří několik složitých analytických soustav pro měření kontaminantů ve vysokotlaké Héliové smyčce a Superkritické vodě, stanovení sloučenin v odplynech technologie MSL či složení experimentální atmosféry komor LOCA a, samozřejmě, četné instalace SŘTP, MaR a Elektro.

24.9.2015 - Ocenění na ABB Annual Partner Conference

Zúčastnili jsme se ABB Annual Partner Conference, pořádané v Berlíně, kde naše společnost získala ocenění Breakthrough Win za 5 nových instalací řídicího systému ABB Freelance v České republice.

15.10.2014 - Authorized System Integrator MatrikonOPC

Jako potvrzení dlouhotrvající spolupráce a profesionální úrovně našich služeb jsme od společnosti MatrikonOPC získali certifikát Authorized System Integrator úrovně Silver Integrator.

25.6.2013 - Zkušební provoz OPC-Expert.cz

V rámci podpory našich aktivit na poli OPC jsme pro Vás uvedli do zkušebního provozu stránky věnované čistě průmyslovému komunikačnímu standardu OPC (Classic) a OPC UA. Najdete zde přehled námi distribuovaných produktů firmy Matrikon, freeware nástroje, termíny školení pořádaných naší firmou a mnoho dalších užitečných informací. Těšíme se na Vaši návštěvu na stránkách www.opc-expert.cz.